fbpx About Us CR - Documented - Documented
Iso Logo
Logo Documented
DONATE
Documented dactilar logo
Sous bon nouvèl sou imigrasyon nan Nouyòk
Documented se yon sit enfòmasyon endepandan ki espesyalize nan kouvri imigran k ap viv Nouyòk yo ak politik ki gen enpak sou lavi yo. Nan Documented, nou pibliye sou platfòm Nextdoor yon fason pou n enfòme epi konekte ak kominote Karayibeyen k ap viv Nouyòk yo.

Youn nan misyon nou bay tèt nou, se toujou tande kisa kominote imigran k ap viv Nouyòk yo ap di, yon fason pou n pwodui enfòmasyon bon kalite. Se lide ak bezwen imigran yo ki gide travay nou.

Documented pwodui repòtaj orijinal sou enpak chanjman politik sou dwa travay yo genyen sou moun, fason lalwa aplike ak ekzijans administrasyon yo, epi, enpak nouvo lwa federal yo. N ap toujou enfòme w sou tout nouvèl enpòtan k ap pase lòt kote.

Suiv nou sou Nextdoor kote w ap kapab kominike ak jounalis nou k ap kouvri kominote Karayibeyen ki Nouyòk yo. W ap kapab pataje ak li, lide sijè ou ta renmen li fè repòtaj sou yo, nan kominote w ap viv la.
Our Team
Donate
We provide indispensable news and information for and about New York’s immigrant community. Your support will enable that work to continue.
Our Partners
Documented regularly partners with media organizations on articles and projects. For more information at reach us at info@documentedny.com
Our Supporters

Contact Us

Our Address
P.O. Box 924, New York, NY 10272
General Inquiries
Send us an email at info@documentedny.com
Pitches & Story Ideas
Send us an email at pitches@documentedny.com
Dactilar Iso Logo Documented
SOCIAL MEDIA
CONTACT
Powered by Rainmakers